منتظران مهدی(عج) به نام خدا.با سلام.ممنون از اینکه به وبلاگ منتظران مهدی(عج) هم یه سر زدید.هدفم از باز کردن این ویلاگ این است که همیشه به یاد امام زمان(عج)باشیم. هر کس مطلبی شعری داستانی مطلب طنزی نیایشی خاطره ای هرچیزی که رنگ و بوی معنوی داشته باشه بنویسه و بفرسته که تو وبلاگ بذاریم . نمی خواد که حتما درباره امام زمان باشه . همین که رنگ و بوی معنوی داشته باشه کافیه . اگه خواستین ، مطلبتون رو تو قسمت نظرات بنویسید.مطلب رو با اسم خودتون و اسم وبلاگتون تو وبلاگ می ذارم.البته خودتون نویسنده وبلاگ می شین.در ضمن لطفا نظرات و انتقاداتتون رو در قسمت نظرات حتما اعلام کنید.با تشکر مدیریت وبلاگ. آدرس های ورودی وبلاگ: http://montazere-mahdi.mihanblog.com http://montazere-mahdi.mihanblog.com 2020-07-07T08:38:36+01:00 text/html 2014-07-20T04:42:55+01:00 montazere-mahdi.mihanblog.com منتظر ترتیل قرآن کریم: جزء بیست و دوم http://montazere-mahdi.mihanblog.com/post/171 <div style="text-align: center;">ترتیل جزء بیست و دوم قرآن کریم با صدای استاد شاطری</div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/ALT68]</div> text/html 2014-07-19T04:31:13+01:00 montazere-mahdi.mihanblog.com منتظر ترتیل قرآن کریم: جزء بیست و یکم http://montazere-mahdi.mihanblog.com/post/170 <div style="text-align: center;">ترتیل جزء بیست و یکم قرآن کریم با صدای استاد شاطری</div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/PXkUN]</div> text/html 2014-07-18T05:29:52+01:00 montazere-mahdi.mihanblog.com منتظر ترتیل قرآن کریم: جزء بیستم http://montazere-mahdi.mihanblog.com/post/169 <div style="text-align: center;">ترتیل جزء بیستم قرآن کریم با صدای استاد شاطری</div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/WXoaZ]</div> text/html 2014-07-17T04:27:57+01:00 montazere-mahdi.mihanblog.com منتظر ترتیل قرآن کریم: جزء نوزدهم http://montazere-mahdi.mihanblog.com/post/168 <div style="text-align: center;">ترتیل جزء نوزدهم قرآن کریم با صدای استاد شاطری</div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/i9Fof]</div> text/html 2014-07-16T01:48:29+01:00 montazere-mahdi.mihanblog.com منتظر ترتیل قرآن کریم: جزء هجدهم http://montazere-mahdi.mihanblog.com/post/167 <div style="text-align: center;">ترتیل جزء هجدهم قرآن کریم با صدای استاد شاطری</div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/eCBKJ]</div> text/html 2014-07-15T03:46:41+01:00 montazere-mahdi.mihanblog.com منتظر ترتیل قرآن کریم: جزء هفدهم http://montazere-mahdi.mihanblog.com/post/166 <div style="text-align: center;">ترتیل جزء هفدهم قرآن کریم با صدای استاد شاطری</div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/z0EwR]</div> text/html 2014-07-15T02:02:50+01:00 montazere-mahdi.mihanblog.com منتظر ترتیل قرآن کریم: جزء شانزدهم http://montazere-mahdi.mihanblog.com/post/165 <div style="text-align: center;">ترتیل جزء شانزدهم قرآن کریم با صدای استاد شاطری</div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/BeYVC]</div> text/html 2014-07-13T07:01:24+01:00 montazere-mahdi.mihanblog.com منتظر ترتیل قرآن کریم: جزء پانزدهم http://montazere-mahdi.mihanblog.com/post/164 <div style="text-align: center;">ترتیل جزء پانزدهم قرآن کریم با صدای استاد شاطری</div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/2NKrS]</div> text/html 2014-07-12T04:58:33+01:00 montazere-mahdi.mihanblog.com منتظر ترتیل قرآن کریم: جزء چهاردهم http://montazere-mahdi.mihanblog.com/post/163 <div style="text-align: center;">ترتیل جزء چهاردهم قرآن کریم با صدای استاد شاطری</div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/H8Es7]</div> text/html 2014-07-11T02:24:57+01:00 montazere-mahdi.mihanblog.com منتظر ترتیل قرآن کریم: جزء سیزدهم http://montazere-mahdi.mihanblog.com/post/162 <div style="text-align: center;">ترتیل جزء سیزدهم قرآن کریم با صدای استاد شاطری</div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/8x9Qg]</div> text/html 2014-07-10T10:02:56+01:00 montazere-mahdi.mihanblog.com منتظر دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان http://montazere-mahdi.mihanblog.com/post/161 <div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/4VDk1]</div> text/html 2014-07-10T10:00:27+01:00 montazere-mahdi.mihanblog.com منتظر ترتیل قرآن کریم: جزء دوازدهم http://montazere-mahdi.mihanblog.com/post/160 <div style="text-align: center;">ترتیل جزء دوازدهم قرآن کریم با صدای استاد شاطری</div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/IyhZG]</div> text/html 2014-07-09T06:20:11+01:00 montazere-mahdi.mihanblog.com منتظر دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان http://montazere-mahdi.mihanblog.com/post/159 <div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/YrIlW]</div> text/html 2014-07-09T06:16:03+01:00 montazere-mahdi.mihanblog.com منتظر ترتیل قرآن کریم: جزء یازدهم http://montazere-mahdi.mihanblog.com/post/158 <div style="text-align: center;">ترتیل جزء یازدهم قرآن کریم با صدای استاد شاطری</div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/1H68E]</div> text/html 2014-07-09T00:14:46+01:00 montazere-mahdi.mihanblog.com منتظر دعای روز دهم ماه مبارک رمضان http://montazere-mahdi.mihanblog.com/post/157 <div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/OQUw3]</div>